Prawo
spadkowe

Notariusz dokonuje szeregu czynności z zakresu Prawa spadkowego, a w szczególności:

 • sporządza testamenty (w tym z zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, poleceniem, wydziedziczeniem, podstawieniem)
 • sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe,
 • sporządza protokoły z otwarcia i ogłoszenia testamentów,
 • dokonuje wpisów w Notarialnym Rejestrze Testamentów,
 • sporządza umowy notarialne o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • sporządza umowy notarialne o dział spadku.

Prawo
spadkowe

Notariusz dokonuje szeregu czynności
z zakresu Prawa spadkowego,
 a w szczególności:

 • sporządza testamenty (w tym z zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, poleceniem, wydziedziczeniem, podstawieniem)
 • sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe,
 • sporządza protokoły z otwarcia
  i ogłoszenia testamentów,
 • dokonuje wpisów w Notarialnym Rejestrze Testamentów,
 • sporządza umowy notarialne
  o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • sporządza umowy notarialne o dział spadku.