nieruchomości

W kancelarii realizujemy czynności notarialne dotyczące nieruchomości. Jest to niezwykle istotny fragment naszej działalności z uwagi na fakt, iż  każde nabycie lub zbycie nieruchomości niezależnie od jej rodzaju (nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana np. budynkiem mieszkalnym  czy też lokal stanowiący odrębną nieruchomość) wiąże się z koniecznością, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami składa wnioski o wpis w księgach wieczystych wraz  z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej. W zakresie powyższych czynności notariusz sporządza między innymi:

 • umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości,
 • umowy sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o dział spadku,
 • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, prawa użytkowania lub służebności gruntowej, osobistej oraz przesyłu.

  Przed sporządzeniem danej umowy klienci mogą liczyć na wykaz dokumentów niezbędnych do transakcji oraz dokładną analizę treści księgi wieczystej.

  Proces przygotowawczy oraz wymiana informacji w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy w zależności od preferencji danego klienta może mieć miejsce drogą mailową lub poprzez spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii.

  nieruchomości

  W kancelarii realizujemy czynności notarialne dotyczące nieruchomości. Jest to niezwykle istotny fragment naszej działalności z uwagi na fakt, iż każde nabycie lub zbycie nieruchomości niezależnie od jej rodzaju (nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana np. budynkiem mieszkalnym czy też lokal stanowiący odrębną nieruchomość) wiąże się z koniecznością, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami składa wnioski o wpis w księgach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej. W zakresie powyższych czynności notariusz sporządza między innymi:

  • umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości,
  • umowy sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy o dożywocie,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy o dział spadku,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, prawa użytkowania lub służebności gruntowej, osobistej oraz przesyłu.

   Przed sporządzeniem danej umowy klienci
   mogą liczyć na wykaz dokumentów niezbędnych do transakcji oraz dokładną analizę  treści księgi wieczystej. Proces przygotowawczy oraz wymiana informacji w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy w zależności od preferencji danego klienta może mieć miejsce drogą mailową lub poprzez spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii.