dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnych wymaga przedłożenia w oryginałach stosownych dokumentów, o których poinformujemy Państwa
podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji mailowej, bądź na miejscu w siedzibie Kancelarii. Notariusz przy każdej czynności notarialnej
ustala tożsamość osoby (osób) biorących w niej udział, a zatem planując wizytę w Kancelarii każdy powinien dysponować ważnym dokumentem
tożsamości, którym jest dowód osobisty lub paszport, bądź w przypadku cudzoziemców także karta pobytu.

dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnych wymaga przedłożenia w oryginałach stosownych dokumentów,
o których poinformujemy Państwa podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji mailowej, bądź na miejscu w siedzibie Kancelarii. Notariusz przy każdej czynności notarialnej ustala tożsamość osoby (osób) biorących w niej udział, a zatem planując wizytę
w Kancelarii każdy powinien dysponować ważnym dokumentem tożsamości, którym jest dowód osobisty
 lub paszport, bądź w przypadku cudzoziemców
także karta pobytu.