Prawo
spółek

W obszarze czynności notarialnych dotyczących prawa spółek handlowych mieści się sporządzanie przede wszystkim:

 • umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie w nich zmian,
 • protokołów zgromadzeń wspólników,
 • protokołów walnych zgromadzeń,
 • oświadczeń, których złożenie niezbędne jest w procesie przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
 • uchwał o likwidacji spółki,
 • poświadczeń podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
 • pełnomocnictw.

  Podchodzimy indywidualnie do wszystkich spraw oraz szczegółowo zapoznajemy się z dostarczonymi dokumentami,
  stanem faktycznym oraz zamiarem stron czynności.

  Prawo
  spółek

  W obszarze czynności notarialnych dotyczących prawa spółek handlowych mieści się sporządzanie przede wszystkim:

  • umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie w nich zmian,
  • protokołów zgromadzeń wspólników,
  • protokołów walnych zgromadzeń,
  • oświadczeń, których złożenie niezbędne jest w procesie przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
  • uchwał o likwidacji spółki,
  • poświadczeń podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
  • pełnomocnictw.

   Podchodzimy indywidualnie do wszystkich spraw oraz szczegółowo zapoznajemy się  z dostarczonymi dokumentami, stanem faktycznym oraz zamiarem stron czynności.