Kancelaria istnieje od 2006 roku

Kancelaria istnieje
od 2006 roku

Kancelaria Notarialna od ponad 15 lat świadczy usługi notarialne w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa spółek, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czynności notarialne obejmują między innymi sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów, sporządzanie po zmarłych aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego, aktów powołania zarządcy sukcesyjnego, poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia zgodności kopii dokumentu
z okazanym oryginałem i wiele innych. Siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie, ale świadczymy czynności  i zabezpieczamy interesy klientów z całej Polski.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność notarialna może być dokonana także
w innym miejscu (poza kancelarią),  jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są nieodpłatne. 

Usługi

Kancelaria Notarialna od ponad 15 lat świadczy usługi notarialne w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa spółek, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czynności notarialne obejmują między innymi sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów, sporządzanie po zmarłych aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego, aktów powołania zarządcy sukcesyjnego, poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia zgodności kopii dokumentu z okazanym oryginałem i wiele innych. Siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie, ale świadczymy czynności  i zabezpieczamy interesy klientów z całej Polski.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność notarialna może być dokonana także
w innym miejscu (poza kancelarią),  jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są nieodpłatne. 

Usługi

PRAWO SPADKOWE

Notariusz dokonuje szeregu czynności
z zakresu Prawa spadkowego,
a w szczególności:

 • sporządza testamenty (w tym
  z zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, poleceniem, wydziedziczeniem,
  podsta­wieniem),
 • sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządza akty poświadczenia dziedzi­czenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe,
 • sporządza protokoły z otwarcia
   i ogło­szenia testamentów,
 • dokonuje wpisów w Notarialnym Reje­strze Testamentów,
 • sporządza umowy notarialne
   o zrzecze­niu się dziedziczenia,
 • sporządza umowy notarialne
  o dział spadku.

NIERUCHOMOŚCI

W kancelarii realizujemy czynności notarialne dotyczące nieruchomości. Jest to niezwykle istotny fragment naszej działalności z uwagi na fakt,
iż każde nabycie lub zbycie nieruchomości niezależnie od jej rodzaju (nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana np. budynkiem mieszkalnym czy też lokal stanowiący odrębną nieruchomość) wiąże się z koniecznością, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami składa wnioski o wpis
w księgach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK
i OBSŁUGA SPÓŁEK

W obszarze czynności notarialnych dotyczących prawa spółek handlowych mieści się sporządzanie przede wszystkim:

 • umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie
  w nich zmian,
 • protokołów zgromadzeń wspólników,
 • protokołów walnych zgromadzeń,
 • oświadczeń, których złożenie niezbędne jest w procesie przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
 • uchwał o likwidacji spółki,
 • poświadczeń podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
 • pełnomocnictw.

Podchodzimy indywidualnie do wszystkich spraw oraz szczegółowo zapoznajemy się  z dostarczonymi dokumentami, stanem faktycznym oraz zamiarem stron czynności.

PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

 • sporządza umowy alimentacyjne,
 • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania,
 • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
 • sporządza inne rodzaje umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.

PRAWO SPADKOWE

Notariusz dokonuje szeregu czynności
z zakresu Prawa spadkowego, a w szczególności:

 • sporządza testamenty (w tym z zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, poleceniem, wydziedziczeniem,
  podsta­wieniem),
 • sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządza akty poświadczenia
  dziedzi­czenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe,
 • sporządza protokoły z otwarcia
  i ogło­szenia testamentów,
 • dokonuje wpisów w Notarialnym
   Reje­strze Testamentów,
 • sporządza umowy notarialne
  o zrzecze­niu się dziedziczenia,
 • sporządza umowy notarialne o dział spadku.

NIERUCHOMOŚCI

W kancelarii realizujemy czynności notarialne dotyczące nieruchomości. Jest to niezwykle istotny fragment naszej działalności z uwagi na fakt, iż każde nabycie lub zbycie nieruchomości niezależnie od jej rodzaju (nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana np. budynkiem mieszkalnym czy też lokal stanowiący odrębną nieruchomość) wiąże się z koniecznością, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami składa wnioski o wpis w księgach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK
i OBSŁUGA SPÓŁEK

W obszarze czynności notarialnych dotyczących prawa spółek handlowych mieści się sporządzanie przede wszystkim:

 • umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie
  w nich zmian,
 • protokołów zgromadzeń wspólników,
 • protokołów walnych zgromadzeń,
 • oświadczeń, których złożenie niezbędne jest w procesie przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
 • uchwał o likwidacji spółki,
 • poświadczeń podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
 • pełnomocnictw.

Podchodzimy indywidualnie do wszystkich spraw oraz szczegółowo zapoznajemy się  
z dostarczonymi dokumentami, stanem faktycznym oraz zamiarem stron czynności.

PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

 • sporządza umowy alimentacyjne,
 • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego
  lub w trakcie jego trwania,
 • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
 • sporządza inne rodzaje umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.

o mnie

Notariusz
Sylwia Barutowicz – Wieczorek

Studia prawnicze ukończyłam w 1995 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie w latach 1995-1997 odbyłam aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.

W latach 1999 -2002 byłam aplikantką Izby Notarialnej w Krakowie, a w latach 2002-2005 pracowałam jako asesor notarialny.

Notariuszem jestem od stycznia 2006 roku, a Kancelarię Notarialną prowadzę w budynku nr 19, przy ulicy Bronowickiej w Krakowie od marca 2006 roku.

o mnie

Notariusz Sylwia
Barutowicz – Wieczorek

Studia prawnicze ukończyłam w 1995 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, następnie w latach 1995-1997 odbyłam aplikację sądową przy
Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.
W latach 1999 -2002 byłam aplikantką Izby Notarialnej w Krakowie,
a w latach 2002-2005 pracowałam jako asesor notarialny.
Notariuszem jestem od stycznia 2006 roku,
a Kancelarię Notarialną
prowadzę w budynku nr 19, przy ulicy Bronowickiej w Krakowie
od marca 2006 roku.