Poświadczenia
I Pozostałe
Czynności

Notariusz dokonuje poświadczeń i sporządza pozostałe czynności:

 • poświadczenia pozostawania przy życiu,
 • poświadczenia autentyczności/własnoręczności podpisu,
 • poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,
 • elektroniczne poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • poświadczenia daty okazania dokumentu (daty pewnej),
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z najmem okazjonalnym,
 • protokoły otwarcia strony internetowej,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • powstałe w oparciu o wolę stron,
 • odpisy dokumentów,
 • protesty weksli i czeków,
 • przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i nie tylko.

  Spośród wskazanych powyżej do szczególnie często dokonywanych należą czynności poświadczenia dokumentów lub podpisów, których sporządzanie wynika z przepisów szczególnych oraz wymogów stawianych przez organy administracji państwowej lub samorządowej bądź innych podmiotów, które chcą mieć pewność, że przedkładane dokumenty nie są sfałszowane lub antydatowane.

  Poświadczenia
  I Pozostałe
  Czynności

  Notariusz dokonuje poświadczeń
  i sporządza pozostałe czynności:

  • poświadczenia pozostawania przy życiu,
  • poświadczenia  autentyczności/własnoręczności podpisu,
  • poświadczenia zgodności kopii
   z oryginałem,
  • elektroniczne poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • poświadczenia daty okazania dokumentu
   (daty pewnej),
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
   w związku z najmem okazjonalnym,
  • protokoły otwarcia strony internetowej,
  • pełnomocnictwa,
  • akty notarialne,
  • powstałe w oparciu o wolę stron,
  • odpisy dokumentów,
  • protesty weksli i czeków,
  • przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i nie tylko.

   Spośród wskazanych powyżej do szczególnie często dokonywanych należą czynności poświadczenia dokumentów lub podpisów, których sporządzanie wynika z przepisów szczególnych oraz wymogów stawianych przez organy administracji państwowej lub samorządowej bądź innych podmiotów, które chcą mieć pewność, że przedkładane dokumenty nie są sfałszowane lub antydatowane.