PRAWO
RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

  • sporządza umowy alimentacyjne,
  • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania,
  • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
  • sporządza inne rodzaje umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.

PRAWO
RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

  • sporządza umowy alimentacyjne,
  • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania,
  • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
  • sporządza inne rodzaje umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.